10th Board

Shape Image One

10th Board

YEAR 2022

Tanisha Parmar

95.60%

Arvi Dobariya

93.80%

Priyanshi Solanki

93.40%

Harsh Khimani

93.00%

Kavya Dholariya

93.00%

Archie Ardeshana

92.80%

Rahul Lumbhani

91.80%

Harsh Bhuva

90.80%

Manav Thumar

90.80%