12th CBSE

Shape Image One

12th Humanities

Year 2023

Khushi Udeshi

92.60%

Mahek Sonaiya

88.80%

Riya Ramani

88.60%

Dhara Soneji

87.60%