12th Commerce

Shape Image One

12th Commerce

Year 2024

Janki Dhingani

99.63 PR

Maitri Gandhi

93.21 PR

Arvi Dobariya

96.97 PR

Manav Thumar

92.14 PR

Kesariya Hetvi

94.85 PR

Dabhi Bansri

94.52 PR

Year 2023

Heer Dedania

88.40%

Nilang Gadesha

88.20%

Nikita Vasani

87.20%

Year 2022

Kotadiya Jenil

99.90 PR

Nirmal Aditi

99.62 PR

Thakar Kaushal

99.87 PR

Lakhani Harshit

99.78 PR

Vaghela Brijraj

99.76 PR