12th Science

Shape Image One

12th Science

YEAR 2024

Janki Dhingani

94.80%

Rahul Lumbhani

88.40%

Param Kotadiya

85.40%

Kavya Dholariya

93.40%

Kervi Ramani

86.60%

Tanisha Parmar

85.00%

Arvi Dobariya

91.80%

Priyanshi Solanki

86.00%

Bansari Dabhi

91.80%

Manav Thummar

85.80%

YEAR 2023

Soham Kotadiya

94.80%

Om Satodiya

93.00%

Hrushi Bhanvadiya

92.40%

Disha Pyarani

92.20%

Vansh Lunagariya

91.80%

Maharshi Danidhariya

90.00%