JEE MAIN

Shape Image One

JEE MAIN

YEAR 2024

JEE MAIN

Kavya Dholariya

98.17 PR

Priyanshi Solanki

91.04 PR

Rahul Lumbhani

96.47 PR

Manav Thummar

93.13 PR

Rutvi Gautami

92.29 PR

YEAR 2023

JEE MAIN

Om Satodiya

99.48 PR

Hrushi Bhanvadiya

97.83 PR

Prisha Hadvani

95.88 PR

YEAR 2022

JEE MAIN

Parmar Vidhi

97.82 PR

Rana Aviraj

96.16 PR

Raiyani Vivek

95.8 PR